โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Prosoft WINSpeed

โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Prosoft WINSpeed

฿35,000.00
Product Code: SW0057
Availability: In Stock
Viewed 2049 times

Product Description

โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Prosoft WINSpeed

Prosoft WINSpeed เป็นโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป เทียบเท่าโปรแกรมบัญชี ERP ราคาประหยัด ครบทุกฟังก์ชัน เพื่อให้การเริ่มต้นทำบัญชีเป็นเรื่องง่าย ตั้งแต่ทำบัญชีรายรับ รายจ่าย วางแผนจัดซื้อ เปรียบเทียบราคา พยากรณ์ยอดขาย บริหารคลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีแบบฟอร์มครบถ้วน เช่น ใบเสนอราคา ใบสั่งขาย ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน ใบวางบิล ใบรับสินค้า ใบจ่ายสินค้าออก โอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง หนังสือรับรอง หัก ณ ที่จ่าย รองรับการยื่นภาษีออนไลน์ เช่น ภงด. 3 ภงด. 53 ภพ.30 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์งบดุล งบกำไร (ขาดทุน) งบต้นทุนขายและกำไรขั้นต้นจากการขายสินค้าได้แบบ Real Time ถูกต้องตรงตามหลักการบัญชีและกรมสรรพากร

ฟีเจอร์หรือคุณสมบัติเด่นของ โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Prosoft WINSpeed

Feature ใหม่ที่ตอบโจทย์นักบัญชีและเจ้าของธุรกิจยุคใหม่ ใช้งานง่าย สะดวก และรวดเร็ว ตรงตามหลักสรรพากรและหลักการบัญชีโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ที่มาพร้อมฟังก์ชันการใช้งานที่ครอบคลุมทุกเรื่องของงานบัญชี ดังนี้

1. สร้างเอกสาร

     • สร้างเอกสารธุรกิจได้ง่ายๆ เพียงแค่สแกนเอกสารทั้ง ใบกำกับภาษี/ใบส่งของ ใบสั่งซื้อ ใบรับสินค้าโดยรองรับ File jpg. / pdf. / png.

     • ข้อมูลที่ได้จากการสแกนเอกสาร มีความถูกต้องแม่นยำ ด้วยการใช้เทคโนโลยี OCR

     • สร้างใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงินหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย และเอกสารอื่นๆ ทางธุรกิจได้ทันที ไม่ต้องเสียเวลา

     • สร้างเอกสารจำนวนมากได้พร้อมกันผ่าน Excelด้วยการ Import ข้อมูลและสามารถกำหนดschedule plan ได้ตามต้องการ

2. เช็กสต๊อกสินค้า

     • เช็กสต๊อกสินค้าได้แบบแยก-รวมคลังหรือตามสาขา และบริหารคลังสินค้าที่มี Lot, Serial

     • รองรับสินค้าได้หลายหน่วยนับ สามารถดูยอดคงเหลือแบบหน่วยนับขนานได้

     • บริหารสต็อกสินค้าแบบ Min-Max Stock และจัดการสินค้าที่ใกล้หมดอายุ (Lot & Expire)

     • วิเคราะห์กำไรขั้นต้นได้แบบ Real Time

3. จัดการภาษี

     • ยื่นภาษีออนไลน์ ภงด.1,2,3,53, ภพ.30 ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

     • รองรับภาษืซื้อเฉลี่ย สามารถออกแบบฟอร์มหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย ได้ตามต้องการ

     • ดูรายงานบัญชีพิเศษ แสดงการหักภาษี ณ ที่จ่าย และการนำส่งภาษีตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ และภาษี การค้า (ฉบับที่ 4)

     • รองรับใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ e-Tax Invoice ทั้งแบบ by Email และแบบตัวเต็ม

4. สร้างงบการเงิน

     • สร้างงบดุล แบบเปรียบเทียบรายเดือน รายปี

     • สร้างงบกำไรขาดทุน แบบเปรียบเทียบรายเดือน รายปี

     • สร้างงบกระแสเงินสด

     • หมายเหตุประกอบงบการเงิน

5. ตรวจสอบภายใน

     • หมดปัญหาไม่รู้ว่าใคร แก้ไข หรือ ลบข้อมูล ตรวจสอบได้ทันทีด้วย Audit Tail Reports

     • ตรวจสอบเอกสารต้นขั้วด้วยฟังก์ชัน Drill Down

     • ตรวจสอบยอดซื้อสูงกว่าวงเงินเครดิต

     • ตรวจสอบ Invoice ที่ขายต่ำกว่าราคาทุน

     • ตรวจสอบลูกหนี้เกินวงเงินเครดิต

     • ตรวจสอบสินค้าติดลบ

     • เปรียบเทียบต้นทุนมาตรฐานกับต้นทุนจริง

     • ตรวจสอบรายการที่ยังไม่ Post GL


โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Prosoft WINSpeed เหมาะกับผู้ใช้งานกลุ่มไหน?

โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Prosoft WINSpeed เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดใหญ่ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจเหล็ก ธุรกิจผลิต ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจฝากขาย ธุรกิจบริการ และธุรกิจอื่นๆ อีกมากมาย


การติดตั้ง / วิธีการใช้งาน : https://www.youtube.com/watch?v=4-bPSzXQm94


Write a review

Please login or register to review