บริการ e-Tax Invoice & e-Receipt

บริการ e-Tax Invoice & e-Receipt

Product Code: DHG0027
Availability: In Stock
Viewed 787 times

Product Description

บริการ e-Tax Invoice & e-Receipt

บริการ e-Tax Invoice & e-Receipt เป็นบริการตั้งแต่การเชื่อมต่อกับโปรแกรมบัญชีภายในของลูกค้า และส่งข้อมูลใบกำกับภาษีออกมาในรูปแบบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะมีการลงลายเซ็นรับรอง (Digital signature) เพื่อยืนยันเอกสาร และทำการส่งข้อมูลไปยังกรมสรรพากร และลูกค้าของท่าน ตลอดจนเก็บเข้าฐานข้อมูล (Database) เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้นและไม่สูญหาย

รูปแบบบริการ

1. บริการขึ้นทะเบียน e-Tax invoice

     • บริการขึ้นทะเบียน บอ.01 กับกรมสรรพากร

     • บริการขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (CA)

     • บริการฝากใบรับรอง Signing CA บนระบบ HSM ตามมาตรฐานความปลอดภัย FIPS 140-2 Level 3

2. บริการส่งข้อมูล e-Tax invoice

     • บริการจัดทำเอกสารในรูปแบบ PDF/A-3 และนำส่งข้อมูลผ่านอีเมล

     • บริการนำส่งข้อมูลไปยังกรมสรรพากรผ่านช่องทาง Services Provider ตามที่สรรพากรกำหนด

     • บริการจัดเก็บข้อมูลบน Cloud Storage ผ่านมาตรฐานความปลอดภัย ISO 20718

     • บริการ Web Portal Document Management (Dashboard Monitoring) ในการสืบค้นเอกสาร หรือตรวจสอบสำเนา

     • สรุปรายงานด้านเทคนิคและตรวจสอบข้อมูลด้านบัญชี-ภาษี (Log Report)

3. บริการพัฒนา API เชื่อมต่อระบบ e-Tax Invoice

     • พัฒนาระบบแปลงข้อมูลการออกใบกำกับภาษี ให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ที่ Service provider กำหนด

     • พัฒนาระบบรับ-ส่งข้อมูล e-Tax invoice เชื่อมต่อกับ Service provider

     • พัฒนาระบบนำส่งข้อมูล Log e-Tax invoice เชื่อมต่อกับ Service provider

4. บริการออกแบบและพัฒนาแบบฟอร์มใบกำกับภาษี

     • ออกแบบแบบฟอร์มใบกำกับภาษีในรูปแบบที่กำหนด

     • พัฒนาใบกำกับภาษีให้เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด


บริการ e-Tax Invoice & e-Receipt เหมาะกับผู้ใช้งานกลุ่มไหน?

บริการ e-Tax Invoice & e-Receipt เหมาะสำหรับกลุ่มผู้ใช้ที่หลากหลาย รวมถึงธุรกิจ หน่วยงานด้านภาษี รวมถึงผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ


ข้อมูลเพิ่มเติม 

https://ditc.co.th/etaxinvoice


ติดต่อ – สอบถามรายละเอียด

คุณกัญทิมา หุมากรณ์

โทร. 0 2596 0500 ต่อ 327Write a review

Please login or register to review