โปรแกรมบริหารลูกค้าสัมพันธ์ Prosoft CRM

โปรแกรมบริหารลูกค้าสัมพันธ์ Prosoft CRM

Product Code: SW0059
Availability: In Stock
Viewed 1523 times

Product Description

โปรแกรมบริหารลูกค้าสัมพันธ์ Prosoft CRM

โปรแกรมบริหารลูกค้าสัมพันธ์ Prosoft CRM (Customer Relationship Management) เป็นเครื่องมือในการรวบรวมและวิเคราะห์ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ทั้งระบบ Sale Force, Marketing Automation และการจัดการองค์ความรู้ เพื่อการบริหารให้ง่ายขึ้น ด้วยความสามารถของ CRM Software ที่ง่ายต่อการใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาแบบ CRM On web ทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการได้ง่ายขึ้น ในขณะที่ผู้บริหารก็สามารถทำความเข้าใจได้ดีขึ้นเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้าเพื่อคาดการณ์และสนองตอบความต้องการตามสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที

ฟีเจอร์หรือคุณสมบัติเด่นของโปรแกรมบริหารลูกค้าสัมพันธ์ Prosoft CRM

1. Sale Force Automation 

ระบบที่ช่วยในการบริหารทีมงานขายและเพิ่มประสิทธิภาพในการนำเสนอการขาย โดยสามารถติดตามการทำงานของพนักงานได้อย่างรวดเร็วสามารถตรวจสอบข้อมูลการติดต่อกับลูกค้าแต่ละรายได้ เพื่อแสดงให้เห็นสถานการณ์ในการขายได้อย่างชัดเจนว่าจะสามารถปิดการขายได้หรือไม่ ซึ่งจะทำให้ยอดขายต่อพนักงานขายแต่ละรายเพิ่มขึ้นระยะเวลาในการปิดการขายสั้นลงรวมทั้งไม่ต้องเสียเวลาไปกับระบบเอกสารที่ต้องทำในแต่ละวัน เนื่องจากเราสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นการทำงานเป็นระบบมากยิ่งขึ้น การสูญเสียลูกค้าน้อยลงทำให้รายได้ขององค์กรเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

2. Marketing Automation

ระบบที่ช่วยในการบริหารและวางแผนการตลาดเพื่อสามารถวิเคราะห์ได้ว่าแผนการตลาดที่ออกมามีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและมีประสิทธิภาพหรือไม่ มีโอกาสประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใด โดยดูจากอัตราการตอบรับจากลูกค้าว่าเป็นอย่างไรต้นทุนที่เกิดขึ้นในแต่ละ Campaign มีเท่าใดเพื่อที่จะนำมาใช้ในการวิเคราะห์ และวางแผนการลงทุนได้อย่างถูกต้องและนำมาตัดสินใจในการทำการตลาดครั้งต่อไปได้ดียิ่งขึ้น

3. Service Management

บริการลูกค้าแต่ละราย และการถาม-ตอบ Case ต่างๆ กับลูกค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการให้มีกระบวนการการทำงานอย่างชัดเจนและรัดกุมสามารถช่วยให้พนักงานแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วส่งผลให้ความพึงพอใจของลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนรวมทั้งช่วยในการวิเคราะห์ความพึงพอใจของลูกค้าว่าอยู่ในระดับใดเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนางานบริการให้ดียิ่งขึ้น

4. Knowledge Management

เป็นระบบที่ใช้ในการกำหนดงบประมาณของบริษัท เพื่อเปรียบเทียบผลต่างระหว่างงบประมาณ ที่ตั้งไว้ กับรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงโดยโปรแกรมบัญชีจะแสดงผลต่างที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนเงินบาทและเป็นเปอร์เซ็นต์ ซึ่งผู้บริหารสามารถใช้ผลต่างที่เกิดขึ้นเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์รายได้,ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นภายในบริษัทนอกจากนี้ยังรองรับการกำหนดงบประมาณแยกตามแผนก,แยกตาม Job ด้วย

5. Dashboard & KPIs

ระบบที่ช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลขององค์กรอย่างง่ายดายสามารถมองเห็นสถานการณ์ ขององค์กรได้ชัดเจนว่ามีสถานการณ์เป็นอย่างไร เพื่อช่วยให้การตัดสินใจของผู้บริหารได้ดี ยิ่งขึ้นสามารถแสดงให้เห็นทั้งในรูปแบบกราฟและรูปแบบรายงานง่ายต่อการดูและการนำไปใช้งานโดยไม่ต้องเสียเวลาในการวิเคราะห์ตัวเลขเอง สามารถช่วยตัดสินใจได้ทันที

6. CRM Automation

เครื่องมือที่ช่วยในการทำการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Marketing ซึ่งช่วยในการส่งอีเมลอัตโนมัติทำให้ประหยัดเวลาในการทำงานและยังช่วยสร้างความประทับใจเพื่อให้เกิดความภักดีที่ลูกค้ามีต่อบริษัทได้

โปรแกรมบริหารลูกค้าสัมพันธ์ Prosoft CRM เหมาะกับผู้ใช้งานกลุ่มไหน?

โปรแกรมบริหารลูกค้าสัมพันธ์ Prosoft CRM เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดใหญ่ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจเหล็ก ธุรกิจผลิต ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจฝากขาย ธุรกิจบริการ


Write a review

Please login or register to review