Signify CRM โปรแกรมซีอาร์เอ็มบนระบบอินเทอร์เน็ต

Signify CRM โปรแกรมซีอาร์เอ็มบนระบบอินเทอร์เน็ต

฿889.00
Brand: Signify
Product Code: SW0032
Availability: In Stock
Viewed 4246 times

Available Options

Product Description

ระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ SIGNIFY CRM

SIGNIFY CRM เป็นระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management) ใช้ข้อมูลลูกค้ารายบุคคลใน CRM Software ซึ่งมีข้อมูลปฏิสัมพันธ์และธุรกรรมต่างๆ ที่ได้ให้บริการแก่ลูกค้ารายนั้นๆ เป็นศูนย์การทำงานที่ทีมขาย ทีมบริการ และทีมการตลาด ทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อบนฐานข้อมูลลูกค้าชุดเดียวกัน สามารถเพิ่มยอดขายและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้ โดย SIGNIFY CRM รองรับการใช้งานเพื่อจัดการฐานข้อมูลลูกค้าและข้อมูลการปฏิสัมพันธ์ ประวัติการติดต่อสื่อสารที่ผ่านมาระหว่างทีมขายกับลูกค้าอย่างรอบด้าน รวมทั้งยังมีระบบรับเรื่องจากลูกค้าเก็บไว้ในฐานข้อมูลกลางและระบบ Workflow Automation ที่ช่วยในการจ่ายงาน และช่วยติดตามงานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการสร้างแบบสำรวจงานบริการด้านต่างๆ ที่จะส่งถึงลูกค้าผ่านระบบอีเมล พร้อมลิงก์ให้สามารถกดเข้าไปตอบแบบสอบถามออนไลน์ได้อย่างสะดวก

ฟีเจอร์หรือคุณสมบัติเด่นของ SIGNIFY CRM

     1. ระบบข้อมูลลูกค้าและข้อมูลปฏิสัมพันธ์ แสดงรายละเอียดของข้อมูลผู้สนใจ ข้อมูลลูกค้า โปรไฟล์ กลุ่มลูกค้า (Segment) สิทธิพิเศษ แคมเปญที่เคยนำเสนอ ประวัติงานขายและงานบริการหลังการขาย ประวัติการติดต่อ การเข้าพบลูกค้า ตารางนัดของทีมงาน และรายงานสรุปผลการติดต่อ วัน สัปดาห์ เดือน
     2. ระบบรับเรื่องจากลูกค้า โดยมีฐานข้อมูลกลางในการรับเรื่อง และจ่ายงานไปทีมบริการ โดยบริหารจัดการ Response Date และ Due Date ตามระดับของการให้บริการ (Service Level Agreement – SLA) นอกจากนี้ยังมีระบบองค์ความรู้ (Knowledge Management – KM) รวบรวมข้อมูลสินค้า บริการ วิธีการแก้ปัญหาต่างๆ แบบฟอร์มต่างๆ สามารถแชร์ KM ให้ลูกค้าผ่านระบบอีเมล รวมถึงการมี API เชื่อมต่อกับระบบคอลเซ็นเตอร์ และ API เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ โดยลูกค้าสามารถแจ้งเรื่องได้ด้วยตนเองที่เว็บไซต์ หรือโมบายแอป
     3. แบบสำรวจข้อมูลออนไลน์ ผู้ใช้งานสามารถสร้างแบบสำรวจได้เอง และเชื่อมโยงข้อมูลแบบสำรวจเข้ากับธุรกรรมเช่น ใบสั่งขาย ใบสั่งบริการ ใบรับเรื่องจากลูกค้า รวมถึงการส่งแบบสำรวจให้ลูกค้าผ่านระบบอีเมล เมื่อลูกค้ากด Link ในอีเมล จะสามารถตอบแบบสอบถามออนไลน์ด้วยตนเอง

ประโยชน์ของ SIGNIFY CRM

     1. ทำให้องค์กรใช้ประกอบในการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าจะได้รับบริการด้วยคุณภาพและมีมาตรฐาน 
     2. ผู้บริหารสามารถใช้ข้อมูลจากรายงานและแบบสำรวจในการวางแผนพัฒนาธุรกิจต่อได้
     3. ยกระดับการให้บริการด้วยระบบที่มีความคล่องตัว รองรับการทำงานได้จากทุกที่ทุกเวลา ทำให้ทีมขายหรือผู้เกี่ยวข้องสามารถรับเรื่องและติดตาม พร้อมตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเป็นระบบและรวดเร็ว
     4. ช่วยให้ลูกค้าของธุรกิจได้รับบริการที่ครบถ้วนและเท่าทันต่อความต้องการ
     5. ทำให้ทีมงานในสำนักงาน ทีมขาย และทีมบริการ ที่เดินทางไปให้บริการลูกค้า สามารถเข้าถึงข้อมูลลูกค้าเดียวกันได้จากทุกที่ และใช้ข้อมูลนั้นในการทำงานให้ลุล่วงได้อย่างแม่นยำ สร้างความประทับใจให้ลูกค้าได้
     6. สามารถเก็บข้อมูลจากหน้างาน เช่น รูปผลงาน รูปลูกค้า พิกัด GPS ของลูกค้า
     7. ช่วยให้ประสานงานได้ราบรื่น ลดค่าโทรศัพท์ ลดการเสียเวลา
     8. องค์กรยอดขายเพิ่มขึ้น จากการมีระบบงานที่แม่นยำ ชัดเจน คล่องตัวขึ้น

SIGNIFY CRM เหมาะกับผู้ใช้งานกลุ่มไหน?

SIGNIFY CRM เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องมีการติดตามการขายต่อเนื่อง หรือโปรเจกต์ต่างๆ ที่มีหลายขั้นตอน รวมถึงบริษัทที่มีทีมเซลล์หลายๆ คน นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับการทำงานในหลายแผนกงานขององค์กร ได้แก่ งานการตลาด งานขาย งานบริการ และงานการเงิน
     • งานการตลาด เกี่ยวเนื่องกับการสื่อสารแบรนด์ผ่านช่องทางที่ลูกค้าชอบ การวิเคราะห์ผลตอบรับสินค้า ราคา ช่องทางจำหน่าย โปรโมชั่น การสะสมแต้มและแลกของรางวัล
     • งานขาย ช่วยบริหารงานขายให้เป็นระบบ ทีมรู้ว่าควรติดต่อลูกค้าเมื่อใด ลูกค้าต้องการอะไร ควรพูดหรือไม่ควรพูดอะไร การเน้นย้ำคุณค่า รวมถึงการเข้าหาตัวช่วยวางแผน ช่วยเตือนความจำและช่วยสรุปผล
     • งานบริการ ช่วยยกระดับคุณภาพงานบริการแก่ลูกค้า เพื่อการให้บริการที่สะดวกรวดเร็ว ข้อมูลแม่นยำ และมีบรรยากาศที่ดีจากการเอาใจใส่ความรู้สึกของลูกค้า เช่น ศูนย์บริการลูกค้า ศูนย์คอลเซ็นเตอร์ งานบริการทางเทคนิค
     • งานการเงิน ช่วยกระชับการค้าขาย โดยเฉพาะเมื่อจะเรียกชำระเงินจากลูกค้า หรือเมื่อลูกค้าชำระเงินแล้วแต่ต้องการให้ช่วยบริการสรุปค่าใช้จ่าย หรือจัดส่งใบกำกับภาษี

การติดตั้ง / วิธีการใช้งาน : https://www.youtube.com/watch?v=-Wimz6i-cA4

Write a review

Please login or register to review