โปรแกรมบัญชีบริหารสำเร็จรูป Bplus ERP รุ่น Starter

โปรแกรมบัญชีบริหารสำเร็จรูป Bplus ERP รุ่น Starter

฿20,330.00
Product Code: SW0068
Availability: In Stock
Viewed 2096 times

Product Description

โปรแกรมบัญชีบริหารสำเร็จรูป Bplus ERP รุ่น Starter


จุดเด่นของโปรแกรมบัญชีบริหารสำเร็จรูป Bplus ERP รุ่น Starter 

1. ลูกเล่นการขาย ช่วยกระตุ้นการซื้อของลูกค้า

• ของแถม เป็นเรื่องง่ายที่ไม่ได้แต่ทำได้ แต่จัดการเรื่องต้นทุน และ กำไรขั้นต้น อย่างถูกต้อง

• ส่วนลดต่อรายการ ส่วนลดท้ายบิล ได้ทั้งเป็นบาทและเปอร์เซ็นต์ หรือจะให้หลายขั้น เช่น 10% เหลือเท่าไหร่ หากเป็นเศษลดบาทเพิ่ม ได้ เช่น 10%+375.50บาท

• ขายไม่ผิดเงื่อนไข ลูกค้าแต่ละรายจะให้ส่วนลด หรือ ตารางราคาขายเฉพาะรายได้

2. ลดการผิดพลาดที่ทำให้เกิดการสูญเสีย เช่น

• สถานที่ส่งของและที่อยู่ลูกค้าแยกจากกันได้ หลายๆ สถานที่ หรือ หลายสาขา พนักงานเพียงตกลงกับลูกค้าขณะขาย และเลือกสถานที่ที่ลูกค้าต้องการให้ส่ง ทำให้พนักงานลดเวลาทำงาน ลดการคีย์ผิด และไม่จัดส่งผิดสถานที่

3. ช่วยจัดการสินค้า ผลผลิต วัตถุดิบ

• ช่วยจัดการเรื่องวุ่นที่จัดการกับสินค้าไม่ได้ เช่น

     - สินค้ามีหลายหน่วย เปิดบิลตามหน่วยที่ลูกค้าซื้อไม่ได้ ปวดหัวกับวิธีเดิม ๆ ที่ทำเพื่อให้ออกบิลขายเท่านั้นโดยการสร้างสินค้าหลายตัว แต่บริหารจำนวนไม่ได้ อีกต่อไป ตัวหลักของปัญหาคือ หน่วยสินค้า เช่น สินค้ามีหน่วยในการซื้อ ที่ไม่ใช่หน่วยขาย หรือ เบิก เช่น นำเข้าจากต่างประเทศเป็นตู้ แต่ในการจำหน่าย ขายยกกล่อง ลูกค้าเคลมสินค้าเสียหายเป็นชิ้น หลายหน่วยกับสินค้าชนิดเดียว ส่งผลให้เสียโอกาสการขาย และจัดการสินค้าคงเหลือผิดพลาด Bplus ERP ไร้ข้อจำกัดในหน่วยขาย หน่วยซื้อ และหน่วยนับ ที่จะช่วยให้การซื้อ ขาย เบิก สะดวก สต็อกสินค้ายังคงถูกต้องในสินค้าชนิดเดียว 

     - ควบคุมการจำหน่ายสินค้าที่เป็น LOT ได้ ต้นทุนขาย/กำไรถูกต้อง

     - การรับ จ่าย สินค้ามากกว่าเพียงการซื้อ และขาย โดยรองรับ การเบิกใช้ ย้ายที่เก็บ แยกของเสียเก็บต่างที่กับสินค้าพร้อมขาย การแปรรูปสินค้า

• รองรับทั้งกิจการ ซื้อมาเพื่อขาย ได้อย่างสบาย ๆ แล้ว หากกิจการมีบางส่วนผลิตเองเพื่อจำหน่าย Bplus ERP รองรับงานการผลิต เช่นการแปรรูปด้วยเอกสารใบเดียวระบุผลผลิตสินค้าสำเร็จรูปที่ได้ สิ่งที่ใช้ไปเช่น วัตถุดิบและโสหุ้ย โปรแกรมจะคำนวณต้นทุนสินค้าสำเร็จรูปต่อชิ้นให้โดยอัตโนมัติ ต้นทุนไม่พลาดจะทำให้ตั้งราคาขายไม่ขาดทุน และได้กำไรในอัตราส่วนที่ต้องการจริง

• มีเอกสารสั่งซื้อที่ควบคุมการรับ ให้เป็นไปตามการสั่งซื้อทั้งจำนวนและมูลค่า ทำให้ไม่พลาดรับสินค้าที่ไม่ได้สั่งซื้อ หรือราคาไม่ตรงกับการตกลง เป็นต้น

• รายงานวิเคราะห์สินค้ามีให้เลือกได้หลากหลายมุมให้เลือกใช้
 

4. ช่วยเพิ่มกำไร

• หากผลิตสินค้าเพื่อจำหน่าย Bplus ERP รองรับงานการผลิต เช่นการแปรรูปด้วยเอกสารใบเดียวระบุผลผลิตสินค้าสำเร็จรูปที่ได้ สิ่งที่ใช้ไปเช่น วัตถุดิบและโสหุ้ย โปรแกรมจะคำนวณต้นทุนสินค้าสำเร็จรูปต่อชิ้นให้โดยอัตโนมัติ ต้นทุนไม่พลาดจะทำให้ตั้งราคาขายไม่ขาดทุน และได้กำไรในอัตราส่วนที่ต้องการจริง

• ปรับราคาขายได้อย่างรวดเร็ว เมื่อการซื้อสินค้าที่มีราคาซื้อราคาทุนเพิ่มสูงจากราคาขายปัจจุบันขาดทุน

• ช่วยงานสภาพคล่องของกระแสเงินเข้าจากการชำระหนี้ที่ไม่พลาด เช่น รายงานยอดหนี้ครบกำหนดชำระ การแจ้งหนี้ ติดตามการชำระ อายุหนี้ เพื่อการบริหารการเงิน

5. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพงาน

• จดการการมัดจำทั้งด้านรับและจ่าย ให้การขาย และ ซื้อ มีกระบวนการทำงานและตรวจสอบเพิ่มประสิทธิภาพงานซื้อ และ ขาย

• จัดซื้อต่อรองกับ Supplier ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยข้อมูลประวัติการซื้อในมือ ตรวจสอบจำนวนที่เคยซื้อ ราคาที่เคยได้ เป็นต้น

• ครบครันเรื่องรายงานและข้อมูลตามกฎหมายกำหนด เช่น รายงานสินค้า ภาษีซื้อ ภาษีขาย ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

•  มีข้อมูลฐานะทางการเงินในงบการเงินเพื่อ ช่วยการตัดสินใจที่มีคุณภาพ


Bplus ERP รุ่น Starter เหมาะกับผู้ใช้งานกลุ่มไหน?

โปรแกรมบัญชีบริหารสำเร็จรูป Bplus ERP รุ่น Starter เหมาะกับผู้ประกอบกิจการ SME รวมถึงห้างสรรพสินค้า ค้าปลีก มินิมาร์ท ค้าส่ง กลุ่มธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่น ซื้อมา-ขายไป วัสดุก่อสร้าง ศูนย์อาหารทั่วไป โรงงาน โรงเรียน สนามกอล์ฟ จำหน่ายอาหารสด แช่แข็ง อุปกรณ์เครื่องเขียน ร้านของฝาก เครื่องสำอาง ร้านอาหาร และร้านกาแฟ เบเกอรี่ 


วิดีโอแนะนำระบบ : https://www.youtube.com/watch?v=L_z7D-2xA5w&t=6s


Write a review

Please login or register to review