ระบบเซ็นเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ DocuSign

ระบบเซ็นเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ DocuSign

Viewed 1722 times

Product Description

ระบบเซ็นเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ DocuSign

ระบบเซ็นเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ DocuSign เป็นระบบจัดการลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Signature ที่ช่วยในกระบวนการเซ็นเอกสาร (Document Signing) และการอนุมัติเอกสาร (Document Approval) โดยระบบ DocuSign ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้าง เซ็น และแบ่งปันเอกสารอย่างรวดเร็วและปลอดภัยผ่านอินเทอร์เน็ต โดยไม่ต้องพิมพ์และส่งเอกสารทางไปรษณีย์ หรือใช้เวลาในการปรินต์และส่งเอกสารแบบดั้งเดิม ทำให้ธุรกิจของคุณดำเนินไปได้อย่างรวดเร็ว ง่ายดาย และประหยัดต้นทุนมากขึ้น ทำงานได้บนอุปกรณ์ทุกอุปกรณ์ โดยผู้ใช้สามารถอัปโหลดเอกสารในรูปแบบต่างๆ เช่น PDF, Word, Excel, หรือภาพ แล้วส่งเอกสารให้กับผู้อื่นเพื่อให้เซ็นเอกสาร หรือให้ความเห็น ผู้รับเอกสารจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลหรือแอปพลิเคชัน และสามารถดูและเซ็นเอกสารออนไลน์ได้โดยใช้มือถือ แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์

ฟีเจอร์หรือคุณสมบัติเด่นของ 

     1. สร้างเอกสารที่ต้องลงนามใหม่อย่างรวดเร็วด้วย "Template"

     2. บริหารจัดการ เอกสาร จัดลำดับขั้นการลงนาม ด้วยตัวคุณเอง

     3. มีระบบ AI ช่วยตรวจสอบความถูกต้อง ในการสร้างเอกสาร

     4. ปลอดภัยกว่าเดิมด้วย Two-factor authentication ระบบการยืนยันตัวตน 2 ชั้น

     5. ตั้งค่า เตือนอัตโนมัติ เพื่อติดตามเอกสารที่ยังรอการลงนาม

     6. รักษาข้อมูลลับ ด้วยการกำหนดการเข้าถึงข้อมูลได้แบบรายบุคคล

     7. ระบบ PKI technology รักษาความปลอดภัยมั่นใจได้ว่าเอกสารถูกปิดผนึก และไม่มีการปลอมแปลง

     8. ตั้งค่า กำหนดเงื่อนไข ในเอกสารได้ตามความต้องการ

เหมาะกับผู้ใช้งานกลุ่มไหน?

DocuSign มีความปลอดภัยที่สูงและเป็นที่ยอมรับในการใช้งานในหลายองค์กร ธุรกิจขนาดเล็ก จนถึง ขนาดใหญ่ รวมถึงธนาคาร บริษัทการเงิน สถานพยาบาล สถาบันการศึกษา และองค์กรต่างๆ ที่ต้องการประสิทธิภาพและความปลอดภัยในกระบวนการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์


Write a review

Please login or register to review