โปรแกรมจัดการความรู้ในองค์กร SEEDKM

โปรแกรมจัดการความรู้ในองค์กร SEEDKM

Viewed 1299 times

Product Description

โปรแกรมจัดการความรู้ในองค์กร SEEDKM

โปรแกรมจัดการความรู้ในองค์กร SEEDKM (SEED Knowledge Management) เป็นเครื่องมือจัดการความรู้ในองค์กร สำหรับการจัดเก็บ รวบรวม และ เผยแพร่ความรู้ภายในองค์กร รองรับองค์ความรู้ได้ทั้งบทความ เสียง และวิดีโอ เหมาะสำหรับองค์กรที่เล็งเห็นความสำคัญของการบริหารจัดการความรู้จากการพัฒนาระบบข้อมูลไปสู่ระบบสารสนเทศเพื่อให้บุคลากรทุกคนภายในองค์กรสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ได้อย่างสะดวกทั่วถึง และสามารถนำความรู้นั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด แถมยังลดระยะเวลาการ Training เพียงแค่เรียนรู้ผ่าน SEEDKM

ฟีเจอร์หรือคุณสมบัติเด่นของโปรแกรมจัดการความรู้ในองค์กร SEEDKM 

     1. Library รวบรวมแหล่งความรู้ต่างๆทั้งรูปแบบบทความ เสียง วีดิโอ กำหนดกลุ่มเข้าชมให้ตรงตามหน้าที่ความรับผิดชอบ

     2. Lesson Learn แหล่งเก็บประสบการณ์การเรียนรู้ขององค์กร

     3. Assignment Course & Quiz จัดบทเรียนให้กับพนักงานเป็นคอร์ส และมีแบบทดสอบเพื่อประเมิน

     4. Event ศูนย์กลางการลงทะเบียนเข้างาน Event และส่ง Link การเข้าร่วม

     5. Community สอบถามข้อสงสัย แลกเปลี่ยนความรู้ ก่อให้เกิดการสะสมองค์ความรู้ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

     6. Feedback มอบข้อเสนอแนะต่างๆให้กับองค์กร เพื่อการปรับปรุงต่อยอด

     7. Banner แบนเนอร์แจ้งข่าวสาร และเชื่อมไปยังเว็บไซต์รายละเอียดข่าวสาร

     8. Report รายงานการเข้าชมหัวข้อต่างๆของพนักงานติดตามการเข้าชมคอร์สหรือแหล่งความรู้ที่ได้มอบหมาย

     9. User Management การจัดการผู้เข้าใช้งาน กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงทั้งใน Mobile Application และ Web Site

โปรแกรมจัดการความรู้ในองค์กร SEEDKM เหมาะกับผู้ใช้งานกลุ่มไหน?

โปรแกรมจัดการความรู้ในองค์กร SEEDKM เหมาะสำหรับองค์กรที่เล็งเห็นความสำคัญของการบริหารจัดการความรู้จากการพัฒนาระบบข้อมูลไปสู่ระบบสารสนเทศเพื่อให้บุคลากรทุกคนภายในองค์กรสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ได้อย่างสะดวกทั่วถึง

Write a review

Please login or register to review