โปรแกรมขายหน้าร้าน Point of Sales (POS)

โปรแกรมขายหน้าร้าน Point of Sales (POS)

Product Code: SW0060
Availability: In Stock
Viewed 1477 times

Product Description

โปรแกรมขายหน้าร้าน Point of Sales (POS)

โปรแกรมขายหน้าร้าน Point of Sales (POS) เป็นซอฟต์แวร์บริหารร้านค้าปลีกสำเร็จรูป รองรับการทำงานอย่างเป็นระบบ เชื่อมโยงการทำงานตั้งแต่การรับสินค้าเข้า การกำหนดรายละเอียดของสินค้า การกำหนดรายละเอียด Promotion ที่ใช้ในแต่ละช่วงเวลา การขายสินค้า ณ จุดขาย พร้อมทั้งการชำระเงินด้วยวิธีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเงินสด, บัตรเครดิต, คูปอง หรือบัตรส่วนลด ตลอดจนการออกพิมพ์ใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีอย่างย่อ และการเก็บข้อมูลสมาชิก ประวัติการซื้อเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ฉะนั้นคุณจะพลาดไม่ได้กับ Software ที่เต็มเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพและทีมงานบริการมืออาชีพ

ฟีเจอร์หรือคุณสมบัติเด่นของโปรแกรมขายหน้าร้าน Point of Sales (POS)

1. POS Manager

ระบบที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าเริ่มต้นทั้งหมดที่ใช้ในงานภายในโปรแกรม ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัทสาขา ข้อมูลลูกค้าและสมาชิก ข้อมูล Supplier ข้อมูลสินค้าและบริการ และข้อมูลในส่วนเครื่องจุดขายต่างๆ ซึ่งข้อมูลนี้จะถูกนำไปใช้ในการทำงานต่างๆ ในส่วนของการขายสินค้าและบริการ หรือข้อมูลในส่วนของการกำหนด Campaign หรือการประมวลผลต่างๆ ภายในโปรแกรม

2. Campaign & Pricing

ระบบสนับสนุนการทำงานในส่วนของการส่งเสริมการขายไม่ว่าจะเป็นส่วนของการทำ Promotion หรือจัด Campaign ต่างๆ ในการขาย ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดสินค้าแลกซื้อสินค้าของแถมกำส่วนลดท้ายบิลหรือ แม้กระทั่งการกำหนดข้อมูลในส่วนของแต้มสะสมสินค้าทั้งสมาชิกหรือลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ

3. POS Transaction

เป็นระบบบันทึกการขายหน้าร้าน สำหรับกิจการที่มีการขายสินค้าโดยมีการรับชำระเงิน ณ จุดขายสินค้า เริ่มจากการกำหนดรหัสพนักงานแคชเชียร์เพื่อทำการ Login เข้าหน้าจอ ขายหน้าร้านทำรายการขาย โปรแกรมสามารถรองรับการดูประวัติการ Login - Logout พร้อมทั้ง การนำเงินเข้า-ออกลิ้นชัก การบันทึกการขายหน้าร้านรองรับการทำงานผ่านระบบ Barcode อีกทั้งการบันทึกรับชำระ สามารถบันทึกได้ทั้งเงินสด, บัตรเครดิต, หรือคูปองได้ เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการทำงาน พร้อมทั้งสามารถออกใบกับภาษีเต็มรูป หรือใบกำกับภาษีอย่างย่อได้ หลังจากการบันทึกการขายเรียบร้อยแล้ว รวมไปถึงการบริหาร จัดการรายการการคืนสินค้า และการบริการแลกซื้อสินค้า หรือการยกเลิกรายการขาย นอกจากนี้สามารถตรวจสอบ ประวัติการขายของลูกค้าและสมาชิกได้ รวมไปถึงการปิดกะการทำงานหลังจาก สิ้นสุดเวลาของ การทำงานของแคชเชียร์หรือพนักงานแต่ละคนได้

4. POS Processing

เป็นระบบของการประมวลผลการทำงาน สามารถกำหนดระยะเวลาในการประมวลผลแบบ อัตโนมัติ เพื่อให้โปรแกรมทำการประมวลผลอัตโนมัติ ระบบนี้สามารถทำการประมวลผลการตัด Stock สินค้านอกจากนี้ผู้ใช้งานยังสามารถที่จะทำการโอนข้อมูลระหว่าง สำนักงานใหญ่ - สาขา หรือ โอนข้อมูลเข้าโปรแกรมบัญชี (WINSpeed) ได้

5. Warehouse

เป็นระบบที่ใช้ในการควบคุมคลังสินค้า สามารถบันทึกหรือดูรายงานรายการเคลื่อนไหวของสินค้า และบริการได้ทั้งการรับสินค้าเข้า การจ่ายสินค้าออก การโอนย้ายสินค้าระหว่างคลังหรือสาขาสามารถตรวจ สอบยอดสินค้าคงเหลือในคลังสินค้า สามารถตรวจสอบยอดสินค้าต่ำกว่า Minimum Stock หรือ ยอดสินค้า สูงกว่า Maximum Stock สดงรายการสินค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหวของระบบได้ รวมไปถึงการกำหนดให้ โปรแกรมทำการปรับปรุงยอดสินค้าให้อัตโนมัติเมื่อมีการตรวจสอบนับสินค้าคงเหลือ และหากต้องการ ปรับปรุงเพิ่มลดสินค้าเองก็สามารถทำได้

6. Administrator

เป็นระบบที่ตรวจสอบการทำงานโดยจะเก็บประวัติการทำงานทั้งหมดของ User ในโปรแกรม ซึ่งกรณีที่พบข้อผิดพลาดต่างๆ สามารถตรวจสอบได้ว่าใครเป็นผู้กระทำ กระทำเมื่อไหร่ และนอกจากนี้ยังสามารถกำหนดข้อมูลในส่วนของ Form ต่างๆ ที่ใช้งานภายในโปรแกรมรวมไปถึงการกำหนดรูปแบบในการ Run เลขที่เอกสาร

โปรแกรมขายหน้าร้าน Point of Sales (POS) เหมาะกับผู้ใช้งานกลุ่มไหน?

โปรแกรมขายหน้าร้าน Point of Sales (POS) เหมาะสำหรับธุรกิจค้าปลีก/ส่ง รองรับการทำงานทั้งธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ที่มีปริมาณข้อมูลเป็นจำนวนมาก เช่น ดิสเคาท์สโตร์ และห้างสรรพสินค้า หรือธุรกิจที่มีสาขาจำนวนมาก


Write a review

Please login or register to review