" class="form-control ditc-x"> " class="form-control ditc-x">
HIP Fingprint S Series Ci 690S เครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น Ci 690S

HIP Fingprint S Series Ci 690S เครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น Ci 690S

฿8,100.00
Product Code: HW0013
Availability: In Stock
Viewed 1679 times

Product Description

HIP Fingprint S Series Ci 690S เครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น Ci 690S

เครื่องควบคุมการเปิด-ปิดประตูด้วยลายนิ้วมือและบัตร Proxitmity ทำงานในระบบ Standalone รองรับลายนิ้วมือได้ถึง 6.500 ลายนิ้วมือ เก็บข้อมูลรายการบันทึกได้สูงสุด 160,000 รายการ ตัวเครื่องแสดงการทำงานด้วยจอภาพสีคมชัด สามารถดึงข้อมูลมาที่ Computer เพื่อตรวจสอบเวลาเข้า-ออกได้ผ่าน TCP/IP และ USB มีระบบ Anti  pass-back เพื่อเพิ่มความปลอดภัย ตัวเครื่องระบบปฏิบัติการ Linux เพื่อช่วยการประมวลผลได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ


เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Ci 690S เป็นเครื่องสแกนลายนิ้วมือที่ใช้สำหรับควบคุมการเปิด-ปิดประตู และบันทึกเวลาการทำงาน ทำงานด้วยระบบ Standalone รองรับลายนิ้วมือได้สูงถึง 6,500 ลายนิ้วมือ เก็บรายการบันทึกได้สูงถึง 160,000 รายการ แสดงการทำงานด้วยจอสีให้ภาพคมชัด พร้อมทั้งสามารถดาวน์โหลดข้อมูลไปที่คอมพิวเตอร์เพื่อตรวจสอบเวลาการทำงาน หรือตรวจสอบการเข้าออกประตูผ่านทาง TCP/IP และ USB flash drive และ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Ci 690S ยังมีระบบ anti-pass back เพื่อเพิ่มความปลอดภัยอีกด้วย


คุณสมบัติเครื่องสแกนลายนิ้วมือ Ci 690S

  • หน้าจอสี 2.4” TFT  color screen
  • รองรับลายนิ้วมือ 6,500 ลายนิ้วมือ
  • รองรับการใช้งานได้ทั้ง ลายนิ้วมือ /บัตร /รหัสผ่าน
  • เก็บข้อมูลรายการบันทึกได้สูงสุด 160,000 รายการ
  • เมนูภาษาไทย /อังกฤษ
  • เสียงตอบรับภาษาไทย /อังกฤษ
  • รูปแบบการสแกน ลายนิ้วมือ /รหัส /บัตร /ลายนิ้วมือ+รหัสผ่าน /บัตร+รหัสผ่าน /ลายนิ้วมือ + บัตร + รหัสผ่าน
  • รองรับการเชื่อมต่อผ่านทาง TCP/IP, USB flash drive
  • เชื่อมต่อกับ Wiegand in & out 26 bitWrite a review

Please login or register to review