Affinity All App

แสดง/แถว
(0)
฿2,550.00
โปรแกรมออกแบบและการจัดหน้า Affinity Publisher 2Affinity Publisher 2 เป็นโปรแกรมสำหรับการออกแบบและการจัดหน้าเอกสาร รายงาน วารสาร ครอบคลุมงานด้านการพิมพ์ต่างๆ สามารถนำเข้าไฟล์ IDML และสลับโหมดเครื่องมือ..
(0)
฿6,500.00
ชุดโปรแกรมออกแบบ Affinity Version 2 Universal License ชุดโปรแกรม Affinity Version 2 Universal License ประกอบด้วย Affinity Designer, Affinity Photo, และ Affinity Publisher ซึ่งเป็นโปรแกรมด้านกราฟิ..
(0)
฿2,550.00
โปรแกรมออกแบบกราฟิกแบบเวกเตอร์ Affinity Designer 2Affinity Designer 2 เป็นโปรแกรมกราฟิกแบบเวกเตอร์ สามารถใช้เพื่อสร้างภาพประกอบดิจิทัล แนวคิดศิลปะ กราฟิกที่ไม่เหมือนใคร โลโก้ การออกแบบแบรนด์ ออกแบบเว็..
(0)
฿2,550.00
โปรแกรมแต่งภาพ Affinity Photo 2Affinity Photo 2 เป็นโปรแกรมแต่งภาพ แก้ไขภาพ ที่เน้นในการปรับแต่งภาพดิจิตอล การเตรียมภาพสำหรับพิมพ์ การสร้างผลงานภาพเคลื่อนไหว รวมถึงการปรับแต่งความสว่างและความเข้มของภา..