Express โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป

฿20,330.00฿41,730.00

โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป เหมาะกับธุรกิจซื้อขายสินค้า หรือบริการ

เป็นโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปซึ่งรวบรวมระบบบัญชีถึง 12 ระบบเข้าไว้ด้วยกันเป็นโปรแกรมเดียว และข้อมูลจะเชื่อมโยงถึงกัน โดยอัตโนมัติทำให้ลดขั้นตอนในการทำงาน เพียงแค่ทำการบันทึกข้อมูลรายวันการซื้อ และการขายเท่านั้นเอง ต่อจากนั้นโปรแกรมจะทำหน้าที่นำข้อมูลไปบันทึกในแต่ละระบบ ที่เกี่ยวข้องให้เองโดยอัตโนมัติ และสามารถพิมพ์รายงานทุกรายงานได้ทันที ทำให้ท่านสามารถทราบผลการดำเนินงานได้ภายในอึดใจเดียว

(ราคารวม VAT)

Clear
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.