Express โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป

Express โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป

฿20,330.00
Product Code: SW0019
Availability: In Stock
Viewed 2943 times

Available Options

Product Description

โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express

คือ โปรแกรมบัญชี สำเร็จรูป ที่ได้รับความนิยมและเป็นที่ยอมรับจากจำนวนผู้ใช้งานที่มากโปรแกรมหนึ่งของประเทศไทย ด้วยคุณภาพของ โปรแกรมที่ได้ รับการออกแบบมาอย่างค่อนข้างดี เมนูการใช้งานที่เรียบง่าย มีบริการหลังการขายที่ได้มาตรฐาน เมื่อเปรียบเทียบกับโปรแกรมบัญชีจากผู้ผลิตโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปรายอื่นๆ นับว่าโปรแกรมบัญชี express มีความเป็นต่อในหลายๆ ด้าน ทั้งการบริการหลังการขาย ความสามารถของโปรแกรมที่สามารถประยุกต์ใช้งานได้ดีเกือบทุกธุรกิจ ไม่ ว่าธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ ก็สามารถใช้ โปรแกรมบัญชี express ได้อย่างค่อนข้างหลากหลายประเภทธุรกิจ


ตัวโปรแกรมประกอบด้วย ระบบงานหลัก 12 ระบบดังนี้

 • ระบบซื้อ และการรับสินค้า
 • ระบบควบคุมเจ้าหนี้และค่าใช้จ่าย
 • ระบบจัดจำหน่ายและการจองสินค้า
 • ระบบควบคุมลูกหนี้และรายได้อื่น
 • ระบบสินค้าคงคลัง
 • ระบบเช็คและเงินฝากธนาคาร
 • ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
 • ระบบบัญชีแยกประเภท
 • ระบบทรัพย์สินถาวร
 • ระบบวิเคราะห์การขายสินค้า
 • ระบบวิเคราะห์การซื้อสินค้า
 • ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล


โดยแต่ละระบบนั้นจะเชื่อมโยงถึงกัน ผู้ใช้งานเพียงทำการบันทึกข้อมูลฝั่งซื้อ และข้อมูลฝั่งขายเข้าสู่ระบบ โปรแกรมบัญชี express จะทำการเชื่อมโยงข้อมูลกันภายในอย่างอัตโนมัติ ทำให้สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ หรือแสดงผลรายงานได้ค่อนข้างครบถ้วน ผู้ใช้สามารถทราบผลการรายงาน สถานะของลูกหนี้ เจ้าหนี้ สินค้าคงคลัง สินทรัพย์ ตลอดจนผลการดำเนินงานของกิจการได้อย่างสะดวกสบาย

คุณสมบัติเด่นของ โปรแกรมบัญชี Express

อีกอย่างหนึ่งก็คือ โปรแกรมสามารถทำงานได้ กับระบบ Windows ทุกเวอร์ชัน โปรแกรมบัญชี express รองรับข้อมูลได้ไม่จำกัด ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพ ของข้อมูลและระบบเน็ตเวิร์คของลูกค้าเป็นสำคัญ มีทั้งเวอร์ชันสำหรับผู้ใช้งานเพียง คนเดียว หรือเวอร์ชันใช้งานได้พร้อมกันหลายคนภายในวงแลน มีเวอร์ชันที่กรมสรรพากรรับรอง โปรแกรมมีการปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่องอย่างสม่ำเสมอ โดยผู้ใช้งานสามารถ ทำตามคู่มือได้เอง ทั้งการเรียนรู้การใช้งานด้วยตนเองผ่านหนังสือคู่มือ หรือ แผ่น VDO สอนการใช้งาน หรือสื่อการสอนต่างๆ ลูกค้าจึงมั่นใจในโปรแกรมบัญชี express

Write a review

Please login or register to review